Queensway Restaurants Slovakia, s.r.o.

Názov spoločnosti

Queensway Restaurants Slovakia, s.r.o.

IČO: 35 852 143
IČ DPH: SK2021611020

Adresa

EUROVEA Central 1, Pribinova 4, Bratislava 811 09

Telefón:  +421 2/6820 3116

e-mail: office@qweurope.com
www.kfcslovakia.sk

Franchising

Spoločnosť Queensway Restaurants Slovakia s.r.o. je výhradným vlastníkom franchisingovej licencie na prevádzkovanie reštaurácií KFC v Slovenskej republike.

Licenciu ďalej neposkytujeme. Prosím nekontaktujte nás ohľadom franchisingovej licencie, nakoľko naša licencia ďalší predaj neumožňuje. Ďakujeme za porozumenie.

KFC, Relaxx

Einsteinova 7,
851 01 Bratislava

KFC, Aupark

Einsteinova 18,
851 01 Bratislava

KFC, Bory Mall

Lamač 6780,
841 03 Bratislava

KFC, OC Galéria

Veterná 40,
917 01 Trnava

KFC, Európa SC

Na Troskách 25,
974 01 Banská Bystrica